Kedvezményezett neve: Garamvölgyi Róbert
Projekt címe: Vállalkozz Itthon - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Dél-Dunántúli régióban
A szerződött támogatás összege: 3 000 000
A támogatás mértéke (%-ban): 90%
A projekt tartalmának bemutatása: A régióban az új, és meglévő erősáramú villamos berendezések szakszerű felülvizsgálata a vevői igényeknek megfelelve, stabil működést kialakítva.
Projekt azonosító száma: TÁMOP-2.3.6.B-12-1/5-2014-0042
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.05.21.

Creative
Electrical
Testing

Villamos
biztonságtechnikai
felülvizsgálatok Nálunk a biztonság
prioritást élvez

Egyéb
villamos
mérések

Villamossági
tervezés

Villanyszerelés Blankolunk, ha kell...

Kompetencia

a szakvéleményünk alapja

 
Jelenleg túlnyomó részt Magyarország déli régiójában működő vállalkozásunk kiemelkedően nagy szakmai tapasztalattal bír a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok terén. A több évtizedes munkásságunknak köszönhetően magabiztosan igazodunk el a partnereink legkülönfélébb elvárásai között. Legyen szó akár a térség meghatározó ipari, kereskedelmi vagy oktatási intézményeiről. Készséggel állunk rendelkezésükre bármely, a tevékenységi körünkbe tartozó, illetve ahhoz kapcsolódó villamos probléma megoldásában.

SZOLGÁLTATÁSOK

VILLAMOS BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA

Erősáramú villamos berendezés biztonságtechnikai felülvizsgálatát a hatályos jogszabályok értelmében üzembe helyezés előtt, vagy üzemelő berendezés esetén időszakosan is szükséges elvégeztetni. Gyakoriságát érintésvédelmi felülvizsgálat esetén a jelenleg érvényben lévő 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet szabályozza, mely utalást tesz a KLÉSZ (8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról) hatálya alá tartozó épületekre is. Ezek értelmében 6 illetve 3 évenként szükséges a felülvizsgálatot elvégeztetni. Kéziszerszámok esetében ez az idő 1 év.

Villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági és épületek nem norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet írja elő. Ezek értelmében 6 illetve 3 évenkénti gyakorisággal szükséges a felülvizsgálatot elvégeztetni.

A norma szerinti villámvédelmi berendezést a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. alapján:
a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,
b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni,

Fontos megemlíteni, hogy a villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági, valamint a villámvédelem felülvizsgálata során tapasztalt esetleges hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 
 

Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata

Első felülvizsgálat

Időszakos felülvizsgálat

Kéziszerszámok felülvizsgálata

Gázcső EPH nyilatkozat

Villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata

Első felülvizsgálat

Időszakos felülvizsgálat

Robbanásveszélyes villamos berendezések felülvizsgálata

Épületek villámvédelmi felülvizsgálata

Norma szerinti

Nem norma szerinti

ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS TERVEZÉS

Vállaljuk családi házak, kisebb méretű épületek villamossági és villámvédelmi tervezését.

 
 

Épületvillamossági tervezés

Villámvédelmi tervezés

EGYÉB VILLAMOS
MÉRÉSEK

Kábelvonalak szigetelésvizsgálata feszültségszinttől függően 500-5000V-ig

 
 

Megvilágítás mérés

Erősáramú kábelek szigetelésvizsgálata

VILLANYSZERELÉS

Új építésű, vagy meglévő, bővítendő épület villamossági szerelés munkálatainak elvégzése.

Hibák feltárása, javítása.

Felülvizsgálat során feltárt esetleges villamos hibák javítása.

 
 
 

KIEMELT AJÁNLAT

ÜGYFELEINKNEK

Ügyfeleink számára korlátlan hozzáférést biztosítunk nyílvántartási rendszerünkhöz. A rendszer segítségével folyamatosan nyomonkövethető a megrendelt szolgáltatás állapota, illetve annak minden részlete. A nyílvántartás segítségével visszakeresheti a korábbi ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, illetve tájékozódhat azok érvényességéről.

 
TOVÁBB
 

AJÁNLATKÉRÉS

Épületek villámvédelmi felülvizsgálata

Erősáramú villamos tervezés

Egyéb villamos
mérések

Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata

Villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata

Villanyszerelés

 
Az űrlap elküldésével egyidejűleg igazolom, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot megismertem, és az abban foglalt adatkezelésekhez hozzájárulok!

REFERENCIÁK

Villamos berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálata

Korszerű, kalibrálási bizonylattal rendelkező műszerparkkal, valamit sokéves szakmai tapasztalattal állunk az Ön rendelkezésére.

Erősáramú villamos tervezés

Tapasztalatainkat megosztva kívánjuk megrendelőinknek a számtalan szabványi előírás közti eligazodást elősegíteni, ezzel a tervezett célt mihamarabb elérni.

Villanyszerelés

Professzionális célszerszámok és műszerek, melyek a munkavégzés minőségét és az elvégzéshez szükséges időt javítják.
Garamvölgyi Róbert
villamosmérnök
info@diagnovill.hu
Cím: 7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 43.
+36 30 268 2701

adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat

 
 
 

A diagnovill.hu oldalt üzemeltető Garamvölgyi Róbert Zsolt egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám:, Adószám:, E-mail: robert.garamvolgyi@diagnovill.hu, adatkezelési nyilvántartási száma: [nyilvántartási szám]) számára kiemelten fontos a felhasználók és partnerek személyes adatainak védelme. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy meghatározza az adatkezelésének feltételeit és erről tájékoztassa a felhasználókat és partnereket. A személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) megfelelően történik.

 

a weboldalt böngésző felhasználókra vonatkozó adatkezelések

A diagnovill.hu honlap böngészése technikai jellegű személyes adatok kezelésével, cookie-k elhelyezésével jár, amelynek célja az oldal eredményes működésének biztosítása (és így elengedhetetlen), valamint a szolgáltatások színvonalának növelése és a felhasználók kényelmének biztosítása. Jelen szabályzat értelmében a felhasználó a weboldal használatával önkéntesen hozzájárul a cookie-k számítógépén történő elhelyezéséhez. A honlap látogatása során a rendszer cookie-k segítségével rögzíti a felhasználók IP címét, az operációs rendszer és a böngésző típusát, a látogatások számát, letöltött fájlok nevét, látogatás időpontját, látogatott oldal nevét. Ezen adatok megőrzési ideje X év.

 

ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelések

A diagnovill.hu/#ajanlatkeres oldalon kitöltött és elküldött, az érintettek által megadott személyes adatokat kezelésének célja az ajánlat megtétele és az ajánlatkérővel történő kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az ajánlatküldéssel egyidejűleg megadott önkéntes hozzájárulása. Az adatok megőrzése a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

munkafolyamatok követésével kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a Garamvölgyi Róbert Zsolt egyéni vállalkozóval szerződéses kapcsolatban állók igénylik, lehetőség van a munkafolyamatok online követésére, valamint egyes felülvizsgálati határidőkről emlékeztető kérésére. E célból az adatkezelő – az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján – az érintettek által megadott adatait, így különösen a nevét és e-mail címét a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

az adatok megismerhetősége

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismerheti meg, harmadik személy számára azokat nem továbbítja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Kizárólag esetleges jogszabályi kötelezettség alapján továbbít személyes adatokat más szerv vagy személy részére.

 

érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett az Infotv. 14-15. §§-ai alapján bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatait érintő adatkezelés körülményeiről. A tájékoztatás iránti igény elektronikus úton az info@diagnovill.hu e-mail címre küldött kérelemmel lehet kezdeményezni. Amennyiben a tájékoztatás személyes adatokat is érint, biztosítani kell, hogy ahhoz kizárólag az érintett férjen hozzá.

Az érintett az Infotv. alapján kérheti a valóságnak nem megfelelő (téves, pontatlan vagy hiányos) személyes adatainak helyesbítését. Az érintett kérheti a személyes adatainak törlését is. A helyesbítés vagy törlés iránti igény – az érintett egyértelmű személyazonosítása mellett –írásban szóban vagy elektronikus úton is kezdeményezhető. A helyesbítést és az adatok törlését az adatkezelő 15 napon belül elvégzi.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. Emellett az érintett a tájékoztatási, helyesbítési, törlési vagy tiltakozási jogának megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Amennyiben a személyes adatok jogellenes kezelésével az adatkezelő az érintettnek kárt okoz vagy a személyiségi jogait megsérti, az érintett kártérítést illetve sérelemdíjat követelhet.